Uživatelské jméno:   Heslo:   Pamatuj si mě  

Hodiny s obvody CMOS

 Tisknout 

Konstrukce, která primárně vznikla jako stavebnice pro Elektrotábor, byla velmi žádaná. Jedná se o jednoduché zapojení, žádné procesory. Hodiny si tak může postavit kdokoliv.

Konstrukce není zcela původní. Inspirovalo mne zapojení, které jsem se snažil optimalizovat. 
Jednoduché elektronické hodiny s LED zobrazují hodiny a minuty. Jednotlivé segmenty číslic jsou složeny ze 4 LED diod. Pro funkci hodin je zapotřebí napájecí napětí 12V. Minimální napětí pro zobrazení je kolem 10V a maximální cca 15V. S ohledem na chlazení stabilizátoru může být napětí až 20V, ale stabilizátor musí mít chladič. Obvod U8 pracuje jako oscilátor a dělič kmitočtu oscilátoru 32768Hz. TL1 a TL2 slouží k nastavení požadovaného času pomocí připojení vyššího kmitočtu na vstup děliče U9. Pomocí TL1 nastavujeme čas rychle a pomocí TL2 pomalu. Tranzistor T1 spíná sekundovou dvojtečku s periodou 2sec. Tím je zajištěna indikace sekund (1sec svit, 1sec tma). Obvody U1-U4 jsou čítače s výstupním dekodérem na BCD/7segmentů. Hodiny využívají toho, že výstupní proud obvodu 4026 ve stavu zdroje (vysoká úroveň) je typ. 10-12mA a tím je zapojení maximálně zjednodušeno (žádné sériové odpory nebo výkonové budiče LED).
Ikdyž jsou hodiny optimalizovány na zelené diody LED, byly vyzkoušeny také diody červené. Zálohovací napětí pro udržení času je zapotřebí pro zelené LED 9V a pro červené 6V. Využívá se totiž toho, že při napětí pod 9V (6V) je prahové napětí na diodách natolik nízké, že nesvítí a obvody CMOS tak mají minimální spotřebu.
 
hodiny_1.jpg 
Hodiny v provozu, osazeny vysokosvítivými LED - vhodnější do velmi osvětlených prostor
hodiny_2.jpg
spodní stranaosazeného vzorku hodin
hodiny_sch.jpg
schéma hodin
hodiny_bot.jpg
spodní strana (strana součástek,integrovaných obvodů)
hodiny_top.jpg
horní strana (strana s LED)
hodiny_ssb.jpg
potisk - strana součástek
hodiny_sst.jpg
potisk - strana LED
 
Velikost PCB je 90x236mm
Podklady ke konstrukci ve formátu PDF jsou v sekci ke stažení zde
 
Vzhledem k velkému zájmu nejen na táboře, ale i v Holicích, zvažuji předání této konstrukce někomu k dodávání jako stavebnici.
V případě zájmu o pcb mne kontaktujte (email v kontaktech).
 
Počet shlédnutí: 2402