Uživatelské jméno:   Heslo:   Pamatuj si mě  

Jednoduchý TRX BITX20

ok2uwq, Úterý 23 říjen 2012 - 09:03:00


Jednoduchý SSB transceiver

pro pásmo 14MHz

 

 

BITX20 (ver. 5)

Výchozí konstrukce - VU3ESE

Popisované provedení + layout (ver. 5) - OK2UWQ

Obsah

 Bloky transceiveru. 3

    Přijímací část 3

    Vstupní filtr 3

    Zesilovač. 3

    Směšovač. 4

    Krystalový filtr 4

    Demodulátor 4

    AGC.. 5

    NF zesilovač. 5

Vysílací část 6

    . Mikrofonní zesilovač

    Koncový stupeň. 6

Společné obvody

    Laditelný oscilátor 7

    Záznějový oscilátor (BFO) 7

  Postup stavby. 8

    Postup navíjení cívek na kostřičkuMT-211/5. 8

    Postup navinutí L4. 9

    Pokračování osazování 9

  Oživení. 9

    Nastavení pásmové propusti 9

    TX část 10

    RX část 10

    Ladění 10

 Výběr krystalů do filtru. 10

 Externí koncový stupeň 6W.... 11

 Fotky osazeného transceiveru. 12

 Navíjecí předpis cívek. 14

 Schéma zapojení a podklady pro osazení. 14

 

Pro stavbu v kroužcích elektroniky:

 Obtížnost popisované konstrukce: střední až vyšší.

 Doporučená praxe (navštěvování kroužku): 3-4 roky

 Doba osazování: typ. 15 hodin

 Doba vinutí cívek: typ. 5 hodin

 Doba oživování a nastavení: typ. 1-2h (oživování lektorem), podle pečlivosti stavby

 Potřebné vybavení:

 -    regulovatelnýzdroj do 30V s nastavitelnou pojistkou

 -    multimetr

 -    čítačmin. do 20MHz (s přesností na 1Hz, pokud vyměřujeme krystaly, jinak 10Hz)

 -        osciloskop min. do 20MHz nebo VF milivoltmetr (event. diodový detektor- zdvojovač+voltmetr),

 -    VF generátor (pro nastavení vstupní propusti14MHz, případně kontrolu krystalového filtru 10MHz), vyhoví i modul DDS AD9851např. na e-bay za cca 40USD

 

 

SSB/CW transceiver BITX20 pro pásmo 14MHz (20m)

            Jedná se o jednodušší typ transceiveru, složený převážně z diskrétních součástek. Konstrukce vychází z poměrně známé indické koncepce jejíž autorem je Ashhar Farhan VU2ESE. Níže popisovaná konstrukce obsahuje téměř všechny úpravy a vylepšení, jejichž popis lze nalézt na internetu. Na rozdíl od verze BITX20A, dostupné jako stavebnice v USA (viz www.qrpkits.comza 180USD), neobsahuje hlavní deska koncový zesilovač z důvodu plánované stavby několika kusů těchto transceiverů na Elektrotáboře 2012 a takév kroužcích.

Z tohoto důvodu následující část obsahuje stručný popisbloků, znalí této problematiky mohou následující část přeskočit přímo na sekci Postup stavby

 

Bloky transceiveru

 

Transceiver obsahuje přijímací část, vysílací část a společné obvody (filtr,VFO - laditelný oscilátor, BFO -záznějový oscilátor).

 

Přijímací část

 Přijímací část se skládá ze vstupního filtru, zesilovače, směšovače, mezifrekvenčního zesilovače, úzkopásmového krystalového filtru, demodulátoru a nízkofrekvenčního zesilovače.

 

Vstupní filtr

 

       Vstupní filtr je zapojen jako pásmová propust a slouží k filtraci signálů z antény a tím k omezení nežádoucích signálů, které by mohly rušit příjem. Kvalita vstupního filtru má vliv na vstupní citlivost přijímače.

 

Zesilovač

 

Zesilovač na obrázku je v transceiveru použit několikrát jen s malými změnami v hodnotách součástek. Jedná se o obousměrný zesilovač, kde je příslušná část aktivována připojením napájecího napětí do části Rx (příjem) nebo Tx(vysílání).

 


 

Směšovač

            Jako směšovač je použit hotový obvod ADE-1 of firmy Minicircuits. Jedná se o kruhový vyvážený směšovač. Jeho vnitřní zapojení je toto

 

 

Krystalový filtr

            Jedná se o tzv. příčkový krystalový filtr. Vznikne poskládáním krystalů se stejnými parametry. Je nutné použít pečlivě vybrané krystaly, obvykle z několikanásobně většího množství. U nás i ve světě se vyrábí krystalové filtry profesionální, které však svou cenou (cca 2000Kč a více) značně převyšují náklady na celý tento transceiver. Tento filtr je využit také ve vysílací části.

       

Krystalový filtr je zapojen mezi 2 zesilovače viz výše.
Příklad charakteristiky filtru :

 

Demodulátor

            Jako demodulátor je opět použit ADE-1. Původní autorovo zapojení využívá klasického zapojení, které je náročnější na výrobu.AGC

            AGC neboli automatické řízení zisku je obvod, který zajišťuje vyváženou intenzitu přijímaných signálů. Tento stupeň v původním návrhu transceiveru nebyl a jedná se o vylepšení. Je možné tento obvod vyřadit zkratovací spojkou.

 

 

 

 

NF zesilovač

            Jedná se oběžné zapojení obvodu LM386, který má výkon max. 0,5W. Kondenzátor C57 se běžně neosazuje, proto také kapacita 0p. V případě, že námi použitý obvod zakmitává, výrobce doporučuje připojení kondenzátoru k zamezení těchto kmitů (typ. 100nF).


Vysílací část

 

            Vysílací část se skládá z mikrofonního zesilovače, modulátoru, krystalového filtru,směšovače, výstupního filtru a koncového stupně. Vzhledem k tomu, že je část obvodů potřebných také pro vysílací část, jsou navrženy tak, aby byly přepínatelné pro Rx i Tx část.

Mikrofonní zesilovač


            Slouží k zesílení signálu z mikrofonu na potřebnou velikost k dalšímu zpracování v modulátoru.

 

 

 

Koncový stupeň

            Koncový stupeň zesiluje signál na potřebnou velikost. Na desce je pouze část, která slouží k buzení dalších koncových stupňů (přidáním dalších stupňů mimo desku). Pokud přidáme koncový stupeň, pak se předchozí stupeň již nazývá budící.


Společné obvody

            Aby se signál 14MHz převedl na mezifrekvenční kmitočet 10MHz, je zapotřebí laditelného oscilátoru. Transceiver používá ladící kondenzátor pro hrubé laděnív rozsahu 4-4,35MHz a jemné ladění.

Laditelný oscilátor (VFO)

 

            Svorky Tune slouží k připojení ladícího kondenzátoru, svorky Fine k potenciometru jemného ladění. Výstup „counter" umožňuje připojení čítače pro digitální stupnici. Pro zajištění vyšší stability oscilátoru je zde použit stabilizátor napětí. C62 je lépe použít styroflex pro větší stabilitu kmitočtu.

 

 

 

Záznějový oscilátor (BFO)

            Záznějový oscilátor se používá k demodulaci signálů s potlačenou nosnou vlnou (SSB, DSB) nebo signálu CW. Bez tohoto oscilátoru by nebyly signály těchto druhů modulace čitelné. Kapacitním trimrem se nastaví kmitočet cca o 1,2kHz až 1,5kHz nižší než je střední kmitočet krystalového filtru, tzv. provoz USB -upper side band neboli příjem horního postranního pásma. Příjem spodního postranního pásma (LSB - lower side band) je obvykle používán na pásmech 7MHz a nižších.


Postupstavby

      Složitostí zapojení je stavba vhodná spíše pro pokročilé. Nejvhodnější je postupovat postupně po blocích a průběžně jednotlivé bloky oživovat. Začneme nejdříve stavbou bloku NF a mikrofonního zesilovače. Pro oživení je vhodné také osadit diody D11,12 a relé Re1.
      Dalším blokem je krystalový oscilátor BFO. K osazení tohoto bloku je také nutné navinout cívku 40závitů lakovaným drátem 0,2mm natoroid T37-2 (červený lak). C49 osadíme až při nastavování kmitočtu. Kmitočet(USB) by měl být nastaven o 1,5kHz menší než je střed filtru. V našem případě u použitých krystalů FOX byl střed 9,997500MHz, takže kmitočet BFO byl nastaven na 9,996000MHz. C49 vycházel typ 100pF. Amplituda na emitoru T11 je typ 770mV při osazeném směšovači SM2.
      Následujícím blokem je VFO s přeladěním kmitočtu 4,000MHz až 4,350MHz. K hrubému ladění je použit styroflexový ladící kondenzátor TTWM ( viz. www.qrpkits.com), obě sekce zapojeny paralelně. Cívka L6 má navinuto 16,5 závitu lakovaným drátem 0,1mm na kostřičce MT-211/5 (viz. www.gme.czkód 612-002)

 

Postup navíjení cívek na kostřičku MT-211/5

Kostřička se skládá z pěti částí: feritové činky, feritového hrníčku, plastové kostřičky s 5 vývody,plastového držáku pro hrníček a plechového krytu cívky. Nejprve přilepíme feritovou činku, nejjednodušším způsobemje použití kousku kalafuny, kterou roztavíme na kostřičce, přiložíme činku a z boku prohřejeme hrotem páječky, aby dokonale dosedla. Při lepení dbáme na to, aby činka zůstalav oblasti vinutí drátu čistá. Po přilepení činky uchytíme drát na jeden vývod (podle zapojení buďto na vývod 1 nebo 5). Číslování vývodů cívky odpovídá pohledushora. Drát vineme závit vedle závitu. Cívkám po osazení nezapájíme kryty propřípad nutnosti převinutí.

Sada kostřičky MT-211/5       příklad vinutí cívky L2 - 10,5 závitu drátem 0,1mm

 

 

     

vazební vinutí L2 1,5závitu drátem 0,1mm

  


Postup navinutí L4

      Skroutíme společně 2 lakovanédráty 0,3mm o délce cca 26cm. Navineme na dvouotvorové jádro (např. z TV sym.členů) 8 závitů. Konkrétně jsem použil typ B62152A4X1 od firmy Epcos (vede např. www.mouser.com) a mělo by jít také použít BN43-302 příp. BN61-302 od Amidonu. Transformátor zapojíme přímo do plošného spoje, kdy jedno vinutí zapojíme na piny 1 a 4 cívky L4 a druhé vinutí na piny 3 a 5.  Použitím tohoto transformátoru došlo ke zvýšení výstupního výkonu typ. na 10mW. Navinutím bifilárního vinutí na toroid FT37-43 docílíme výstupního výkonu typ. 2mW.

 

 


Pokračování osazování

      Postupně osadíme zbývající bloky zesilovačů a filtrů. U první verze PCB je nutné zapojit jinak odpor R68 a to připájením jednoho vývodu k R65 viz. obrázek. Níže uvedená předloha desky je již opravena.

 

 

Oživení

      Po kompletním osazení zkontrolujeme nejdříve proudový odběr při Rx (typ. 100mA) a Tx (typ. 130mA) a napájecím napětí 12V.

 

Nastavení pásmové propusti

 

      K nastavení potřebujeme alespoň sinus. generátor 14,2MHz a diodový detektor nebo osciloskop. Připojíme generátor do svorkovnice J1 a detektor či osciloskop na pin 1 cívky L3. Nastavíme co nejvyšší signál (napětí na detektoru) tak, aby při otáčení nebylo maximum signálu na dorazu. Pokud je na dorazu dolním, je nutné zvětšit kapacitu C15, pokud je na horním dorazu, je nutné zmenšit kapacitu C15. Po nastavení maxima připojíme sondu (detektor) na pin 1 cívky L2. Obdobně nastavíme maximum cívky L3 a případně upravíme kapacitu C16. Nakonec připojíme sondu na pin 4 cívky L2 a provedeme nastavení L2 s případnou úpravou C17. Na závěr provedeme při zapojené sondě na pinu 4 cívky L2 kontrolu nastavení maxim všech cívek.
      V případě, že máme možnost použít wobler nebo spektrální analyzátor+TG, provedeme klasické nastavení křivky filtru se středem 14,15-14,2MHz. Typický útlum filtru je 6dB, tj. na výstupu je typ. poloviční napětí než je přiloženo na vstup filtru.

TX část

 

Připojíme ovládací prvky (potenciometry, ladící kondenzátor), napájení 12V, osciloskop na svorku J1, elektretový mikrofon do svorky X7 a zkratujeme X6. Tím přepneme TRX na vysílání a při pískání do mikrofonu by měl být vidět signál cca 100-200mV, modulovaný pískáním. Připojíme zátěž 50 ohmů na svorkovnici J2 a přepojíme osciloskop na tuto zátěž. Obdobným testem by zde měl být signál typ. 1Všš. Pokud je úroveň výrazně nižší (běžně bývá 800mV-1,2V) nebo žádná, jedná se o závadu a je třeba zkontrolovat napětí na zesilovačích (typ. 8V na kolektorech tranzistorů, není-li ve schématu uvedeno jinak).

RX část

            Zkratujeme J5 (bypass AGC), R80, R82 nastavíme do středu, rozpojíme X6 a TRX přejde na příjem. Měl by se ozvat z reproduktoru šum a při doteku šroubovákem na vývody C6 by se měl šum zvýšit nebo alespoň změnit charakter šumu. Pokud tomu tak je, zkusíme odpojit propojku J5 a trimrem R82 nastavíme bod, kdy se šum začne snižovat. Trimrem R80 nastavíme stejnou úroveň šumu jako při zkratování J5.  Tím máme otestováno, že přijímací část by měla fungovat správně. Posledním testem je naladění zkušebního signálu z jiného TRX nebo alespoň z generátoru, který byl použit při ladění pásmového filtru. Test provedeme s připojením 2-5cm drátu na živý pin svorky J1.

Pomocí ladícího kondenzátoru a případně jemným doladěním naladíme hvizd generátoru.

Ladění

      Namísto ladícího kondenzátoru lze použít ladění varikapem, kdy namísto D9 zapojíme např. KB113, C61 změníme na 220pF. K ladění je vhodné použít víceotáčkový potenciometr.

Výběr krystalů do filtru

K výběru krystalů je možné použít zapojení BFO, kde zkratujeme cívku L5 a použijeme pevný kondenzátor C49=33pF, C48 neosazen. Přichystáme si drátek, který zkratuje i C49 a k připojení krystalů použijeme 2 piny precizní patice. Krystaly očíslujeme a měříme přesným čítačem kmitočet krystalů (s přesností na 1Hz) bez kondenzátoru a následně s kondenzátorem. Zapíšeme do tabulky, kde následně vypočítáme také rozdíl kmitočtů. Vybíráme krystaly na co největší souběh kmitočtů bez kondenzátoru (nižší kmitočet) a také na souběh rozdílů (z důvodu stejnérozladitelnosti krystalu). Jako krystal pro BFO použijeme ten, který měl nižší kmitočet než vybrané krystaly do filtru.

Při vlastním výběru ze série 100ks krystalů FOX se podařilo vybrat 17 sad krystalů při "povoleném" rozptylu kmitočtu do 50Hz.
Křivka filtru při kontrolním měření kompletní cesty TRX, šířka pro pokles -3dB je 1,8kHz: 

 

 

Externí koncový stupeň 6W

         Tentostupeň se nachází mimo základní desku transceiveru a je zde uveden jen jako příklad. 

 

Originální zapojení a další informace zde

http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html

 

Spousta dalších informací a úprav také ve skupině naYahoo (nutná registrace)

 

http://groups.yahoo.com/group/BITX20/

 

 

Fotky osazeného transceiveru

 

Deska BITX20 - pro zlepšení parametrů krystalového filtru jsou uzeměny kryty krystalů, trimry R80 a R82 jsou z „šuplíkových zásob"

 

 

 

Deska ze spodní strany

Seznam součástek

 

Počet

Reference

Hodnota

Pouzdro

1

CN1

Pwr

PSH02-04P

43

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C12,

100n

 

 

C13,C14,C18,C19,C20,C21,

 

 

 

C22,C23,C24,C25,C26,C27,

 

 

 

C28,C29,C30,C31,C32,C33,

 

 

 

C34,C35,C36,C37,C38,C39,

 

 

 

C41,C42,C44,C46,C51,C52,

 

 

 

C54,C64,C68,C70,C72,C75

 

 

2

C7,C9

100p

 

4

C8,C43,C45,C62

220p

 

1

C65

220p

styroflex(WIMA)

2

C10,C11

2.2p

 

3

C15,C16,C17

22p

 

4

C40,C55,C67,C71

47u/35V

 

2

C47,C58

220u/25V

 

1

C48

50p

trimr CKT

1

C49

15p

 

3

C50,C60,C77

1n

 

3

C53,C73,C74

1u/100V

 

2

C56,C59

680p

 

2

C57,C76

0p

neosazovat

1

C61

50p

 

1

C63

22p*

až 150pf

3

C66,C78,C82

100u/35V

 

1

C69

22n

 

2

C79,C80

10u/50V

 

1

C81

10n

 

10

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,

1N4148

 

 

D10,D11

 

 

1

D9

BZX85/36V

(BZX55/36V)

1

D12

1N4001

 

1

J1

RX

CPP35_2

1

J2

PA

CPP35_2

1

J3

AGCout

jumper

1

J4

Counter

jumper

1

J5

bypassAGC

jumper

3

L1,L2,L4

Cívka

MT211_5

1

L3

Cívka

MT211_5

1

L6

Dvouotv.jádro

(toroidFT37-43)

1

L5

Toroid

T37-02

1

RE1

G5V1

 

14

R1,R18,R20,R22,R25,R36,

100R

0207

 

R41,R47,R48,R49,R55,R63,

 

 

 

R69,R88

 

 

9

R2,R3,R19,R23,R24,R26,

2k2

0207

 

R46,R60,R61

 

 

3

R4,R72,R78

4k7

0207

14

R5,R7,R9,R10,R12,R29,R31,

220R

0207

 

R33,R35,R39,R40,R56,R57,

 

 

 

R89

 

 

12

R6,R8,R11,R21,R27,R30,

1k

0207

 

R32,R34,R50,R51,R64,R84

 

 

3

R13,R65,R76

47k

0207

8

R14,R15,R28,R37,R43,R44,

10R

0207

 

R66,R83

 

 

6

R16,R53,R54,R79,R86,R87

10k

0207

2

R17,R42

470R

0207

1

R38

120k

0207

1

R45

4R7

0207

1

R52

22R

0207

2

R58,R75

220k

0207

2

R59,R85

5k6

0207

1

R62

8k2

0207

1

R67

33k

0207

2

R68,R71

470k

0207

1

R70

22k

0207

1

R73

1M

0207

1

R74

56k

0207

1

R77

150k

0207

1

R80

22k (20k)

64y(T73YE)

1

R81

270k

0207

1

R82

470k(500k)

64y(T73YE)

2

SM1,SM2

ADE-1

 

20

T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,

BC547

TO92

 

T9,T10,T11,T12,T13,T14,

 

 

 

T15,T16,T17,T18,T19,T20

 

 

1

U1

78L09

TO92

1

U2

LM386

DIL8

5

XT1,XT2,XT3,XT4,XT5

10MHz

HC49U

1

X1

Fine

CPP35_3

1

X2

Speaker

CPP35_2

1

X3

Tune

CPP35_2

1

X4

Power

CPP35_2

1

X5

Volume

CPP35_3

1

X6

PTT

CPP35_2

1

X7

Mic

CPP35_2

Navíjecí předpis cívek

L1: piny 1-3 1,5z  0,1mm; piny 4-5  10,5z 0,1mm
L2: piny 1-3 10,5z  0,1mm; piny 4-5  1,5z 0,1mm
L3: piny 1-3 10,5z  0,1mm
L4: bifilárně 2x8z 0,3mm, TV balun (Epcos B62152A4X1)
L5: 33z  0,3mm,toroid amidon T37-2
L6: piny 1-3 16,5z  0,1mm

Schéma zapojení a podklady pro osazení 

Předloha plošných spojů záměrně zrcadlově otočenáz důvodu tisku. Rozměr desky 160x100mm